logo

Dobór kostki oraz podbudowy

Kostka brukowa: grubość

Grubość kostki brukowej jest dobierana w zależności natężenia ruchu projektowanej nawierzchni tj.;

           ruch pieszy (alejki, chodniki, opaski) – kostka i płyty o grubości 4, 6 cm,

           ruch samochodów osobowych (podjazdy, wjazdy) – kostka o grubości 6, 8 cm,

           ruch ciężkich pojazdów – kostka o grubości 8, 10 cm.

Odpowiednie dobranie grubości kostki, w zależności od obciążeń jakie będą na nie działały, wpływa na trwałość projektowanej nawierzchni.

 

       


 

 

Podbudowa

         W zależności od obciążenia i właściwości podłoża, podbudowę pod kostkę tworzy warstwa nośna (konstrukcyjna) o grub. od 10 do 50 cm. Warstwy konstrukcyjne tworzą materiały tj.:

           pospółka, piasek (małe obciążenia - chodniki, alejki);

           kruszywa tj. tłuczeń kamienny, beton kruszony (duże obciążenia – drogi, podjazdy)

           chudy beton np. C 8/10 (duże obciążenia – parkingi, drogi)

         Warstwę nośną zagęszcza się do momentu osiągnięcia założonej stateczności. Podbudowa powinna być równa, o odpowiednim nachyleniu do założonego spadku powierzchni oraz odpowiednio zagęszczona.

Podbudowa powinna spełniać następujące wymagania:

           nośność musi być dostosowana do przenoszenia największych dopuszczalnych obciążeń ruchem

          podbudowa z każdej strony musi być obramowana krawężnikami, obrzeżami lub inną nawierzchnią, pomiędzy którymi będzie układana kostka.

 

Podsypka pod kostkę

Na wykonanej podbudowie należy rozścielić warstwę podsypki o grubości 3–5 cm. Wykonywana jest z materiałów tj.: piasek, podsypka cementowo-piaskowa, kliniec. Podsypka wyrównywana jest łatą budowlaną, tak aby pozostała w stanie luźnym. Nie zalecane jest zagęszczanie podsypki.